Δ. Μελισσαροπούλου, Ανακοίνωση απουσίας

  • Posted on: 13 October 2020
  • By: tvmd

 

Τα μαθήματα "Μορφολογία" Ι και "Φωνητική και Φωνολογία" δεν θα πραγματοποιηθούν την τρέχουσα εβδομάδα λόγω άδειας της διδάσκουσας για συμμετοχή σε συνέδριο.

 

Κατηγορία: