Ι. Μιχαηλίδης, Ανακοίνωση μαθήματος “Ιταλική Γλώσσα Ι (Ν-Ω)”

  • Posted on: 13 November 2020
  • By: tvmd

Μιχαηλίδης Ι, Αναπληρώσεις μαθημάτων: Ιταλική Γλώσσα Ι (Ν-Ω)

Μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές ορίστηκε ως επιπλέον ημέρα συνάντησης η Τρίτη και ώρα 11.00, για την αναπλήρωση των μαθημάτων που χάθηκαν για τεχνικούς λόγους.

Ο διδάσκων: Μιχαηλίδης Ιωάννης

Κατηγορία: