Η. Σπυριδωνίδης, Ανακοίνωση μαθήματος "Ιστορία μεταφράσεων ιταλικής λογοτεχνίας"

  • Posted on: 20 November 2020
  • By: tvmd

 

Οι 4 αναπληρώσεις του μαθήματος Ιστορίας Μεταφράσεων Ιταλικής Λογοτεχνίας στην ελληνική θα πραγματοποιηθούν Παρασκευή 17.00-21.00 (μέσω bbb και elearning του μαθήματος) στις εξής ημερομηνίες:

20/11/2020
27/11/2020
4/12/2020
11/12/2020

έτσι ώστε πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων να έχει αναπληρωθεί το σύνολο των μαθημάτων που χάθηκαν κατά τον Οκτώβρη.

Ηλίας Σπυριδωνίδης

Κατηγορία: