Ι. Μιχαηλίδης, Ανακοίνωση μαθήματος “Ιταλική Γλώσσα Ι (Ν-Ω)”

  • Posted on: 7 January 2021
  • By: tvmd

Ανακοίνωση Ι.Μιχαηλίδης

Μετατόπιση ώρας έναρξης μαθήματος της «Ιταλικής Γλώσσας Ι».
Εκτάκτως το μάθημα της Παρασκευής 8 Ιανουαρίου θα αρχίσει στις 16.00 αντί για τις 14.00.

Ο διδάσκων
Ιωάννης Μιχαηλίδης

Κατηγορία: