Σ. Σταυρακάκη, Ανακοίνωση απουσίας

  • Posted on: 23 February 2021
  • By: tvmd

 

Tα μαθήματα της κ. Σταυρακάκη στις 25 και 26 Φεβρουαρίου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω άδειας της διδάσκουσας.
Η έναρξη των μαθημάτων της διδάσκουσας θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα οριστεί μετά από συνεννόηση με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Σταυρούλα Σταυρακάκη

Κατηγορία: