Ενημέρωση για προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής Τμήματος Ψυχολογίας

  • Posted on: 23 February 2021
  • By: tvmd

 

Συνημμένη η λίστα με τα προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής
του Τμήματός μας σε φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων.

Στα μαθήματα που υπάρχει όριο συμμετεχόντων, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα
πρέπει να επικοινωνήσουν με τις διδάσκουσες στα δύο πρώτα μαθήματα.

Για τα μαθήματα που δεν υπάρχει όριο συμμετοχών η δήλωση θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του sis.