Δ. Μελισσαροπούλου, Ανακοίνωση απουσίας

  • Posted on: 24 February 2021
  • By: tvmd

 

Εκτάκτως τα μαθήματα και οι ώρες συνεργασίας δεν θα καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.

Δ. Μελισσαροπούλου

Κατηγορία: