Σ. Σταυρακάκη, Ανακοίνωση απουσίας

  • Posted on: 15 April 2021
  • By: tvmd

 

'Εκτάκτως, το μάθημα της κ. Σταυρακάκη 'Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Ταξινόμηση και εκπαιδευτική παρέμβαση' δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο 16//4/2021. Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές του μαθήματος.'
 

Κατηγορία: