Υποστήριξη Μεταδιδακτορικής Έρευνας του κου Isaac Gómez Laguna

  • Posted on: 23 April 2021
  • By: tvmd

 

Υποστήριξη Μεταδιδακτορικής Έρευνας

του κου Isaac Gómez Laguna

29/04/2021, 20:00-21:30

 

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Μεταδιδακτορική Έρευνα

 

Θέμα: «Análisis contrastivo del significado de las preposiciones del español y griego aplicada a la traducción de sus sentidos en textos de diferente carácter» («Αντιπαραθετική ανάλυση της σημασίας των προθέσεων της ισπανικής και ελληνικής γλώσσας προσαρμοσμένη στη μετάφραση των εννοιών τους σε κείμενα διαφορετικού ύφους»)

 

Μεταδιδακτορικός ερευνητής κ. Isaac Gómez Laguna

 

Συζητούν οι καθηγητές:

Ελένη Λεονταρίδη, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

María del Amor López Jimeno, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Universidad de Valladolid (Ισπανία)

Alberto Rodríguez Lifante, Τμήμα Ισπανικής Φιλολογίας, Γενικής Γλωσσολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας, Universidad de Alicante (Ισπανία)

Israel Sanz Sánchez, Τμήμα Γλωσσών και Πολιτισμών, West Chester University (ΗΠΑ)

 

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν πρόσκληση για την πιστοποιημένη, μέσω τηλεδιάσκεψης, υποστήριξη της Μεταδιδακτορικής Έρευνας δύνανται, μέχρι την Τετάρτη 28/04/2021 και ώρα 15:00, να την αιτηθούν με επιστολή τους στη διεύθυνση: eleont@itl.auth.gr

Η υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανική γλώσσα.

 

Η επιβλέπουσα,

Ελένη Λεονταρίδη

Κατηγορία: