Σ. Σταυρακάκη, Ανακοίνωση μαθήματος "Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Ταξινόμηση και εκπαιδευτική παρέμβαση"

  • Posted on: 5 May 2021
  • By: tvmd

 

Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας για το  μάθημα 'Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Ταξινόμηση και εκπαιδευτική παρέμβαση'

Το μάθημα της κ. Σταυρακάκη 'Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Ταξινόμηση και εκπαιδευτική παρέμβαση' με ημερομηνία διεξαγωγής 14-5-2021 θα πραγματοποιηθεί στις 10-5-2021 στις 9.00 π.μ. λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε συνέδριο.

Η διδάσκουσα

Σταυρούλα Σταυρακάκη

Κατηγορία: