Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

  • Posted on: 12 May 2021
  • By: tvmd

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ είναι:

Για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από τις 03/05/2021 έως τις 10/06/2021.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου (εκτός και αν ο διδάσκοντας έχει ορίσει συγκεκριμένες ώρες και ημέρες διεξαγωγής της αξιολόγησης του μαθήματός του), στον ιστοχώρο της ΜΟΔΙΠ μέσω του συνδέσμου “Είσοδος”, με τη χρήση του πανεπιστημιακού σας λογαριασμού, μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε σε αυτό το εξάμηνο, καθώς και τους αντίστοιχους διδάσκοντες.

Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών και υπηρεσιών από το Τμήμα.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί έτσι, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ΑΝΩΝΥΜΙΑ σας και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των απαντήσεών σας από κανέναν.

Κατηγορία: