Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το e-kpg

  • Posted on: 7 June 2021
  • By: tvmd

 

Ψήφισμα του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εξαίρεση της Ιταλικής Γλώσσας από τις γλώσσες που θα συμπεριληφθούν στο Ηλεκτρονικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (e-kpg) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Συνημμένα Αρχεία: 
Κατηγορία: