Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής της κας Θεοδώρα Μπαχούρου

  • Posted on: 22 June 2021
  • By: tvmd

 

 Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

 Η κ. Θεοδώρα Μπαχούρου θα πραγματοποιήσει υποστήριξη της Διδακτορικής
της Διατριβής με τίτλο
'Γνωστικές και γλωσσικές μέθοδοι κλινικής παρέμβασης
στην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.
Μια συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητάς τους'  στις 19/07 και
ώρα 10.00 π.μ.

 Η υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί διαμέσου zoom.

Join Zoom Meeting

 https://authgr.zoom.us/j/92100273315?pwd=RGZ1VnV5T3RJWmtWR1hLcktqVUZxQT09

 Meeting ID: 921 0027 3315
Passcode: 750924

Η επιβλέπουσα της ΔΔ,

Καθηγήτρια Σταυρούλα Σταυρακάκη

Κατηγορία: