Υποστήριξη Μεταδιδακτορικής Έρευνας της κας Ελισάβετ Νεοφυτίδου

  • Posted on: 23 August 2021
  • By: tvmd

 

Υποστήριξη Μεταδιδακτορικής Έρευνας
της κας Ελισάβετ Νεοφυτίδου,  30.8.2021, ώρα 11:00-13:00 σε πιστοποιημένη τηλεδιάσκεψη.

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.
Μεταδιδακτορική Έρευνα

Θέμα: «Μετάφραση διαγνωστικών τεστ λεξιλογίου και επιχώρια προσαρμογή»
Μεταδιδακτορικός ερευνητής: κ. Ελισάβετ Νεοφυτίδου

Συζητούν οι καθηγητές:
Ελένη Κασάπη, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δέσποινα Μωραίτου,  Α.Π.Θ.

Γεώργιος Κεντρωτης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Γεώργιος Ευαγγελίδης, ΠΑ.ΜΑΚ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, για να λάβουν πρόσκληση για την πιστοποιημένη, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, υποστήριξη της Μεταδιδακτορικής Έρευνας, να επικοινωνήσουν με kassapi@yahoo.gr το αργότερο μέχρι 27 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι!!

Η υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.

Η επιβλέπουσα καθηγήτρια,

Ελένη Κασάπη 

Κατηγορία: