Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών ΑΠΘ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΙΗΣΗ

  • Posted on: 6 September 2021
  • By: tvmd

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΙΗΣΗ

Ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ. 
  
Από τη Γραμματεία του ΣΝΕΓ
τηλ. 99 7572

Συνημμένα Αρχεία: