Σ. Σταυρακάκη, Ανακοίνωση απουσίας

  • Posted on: 30 September 2021
  • By: tvmd

 

Η κ. Σταυρακάκη βρίσκεται σε άδεια από 1-15 Οκτωβρίου και ως εκ τούτου τόσο τα μαθήματά της όσο και οι ώρες συνεργασίας της δεν θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο αυτή.
 

Κατηγορία: