Σεμινάριο Δυσλεξίας

  • Posted on: 11 October 2021
  • By: tvmd

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα  πρόσκληση αφορά  τη συμμετοχή σε πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε μη τυπικούς πληθυσμούς μέσα από το πρόγραμμα «Digital Tools for Inclusive Foreign Language Education», στο οποίο συμμετέχουν 6 Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια από Γερμανία (2), Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Πολωνία. Από Ελληνικής πλευρά θα διδάξουν οι Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, Γιώργος Υψηλάντης, Παναγιώτα Κοτσώνη.

Απευθύνεται προς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες των ξενόγλωσσων τμημάτων, με την  προϋπόθεση ότι, όσοι/ες δεν είναι από το Αγγλικό Τμήμα, θα πρέπει να  διαθέτουν πιστοποίηση επιπέδου Γ2, επειδή τα μαθήματα θα γίνονται στα Αγγλικά.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα παρακολουθήσουν σε πρώτο στάδιο μία πιλοτική εφαρμογή μίας ενότητας και στην συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το συνολικό πρόγραμμα σε θερινό σχολείο που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2022 στην Ελλάδα.

Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης για την πιλοτική εφαρμογή και, εφόσον συμμετάσχουν και στο θερινό σχολείο,  δίπλωμα από τα ως άνω αναφερόμενα  έξι ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη να στείλουν σύντομο βιογραφικό τους (1 σελίδα) στην διεύθυνση kotsonipanagiota@gmail.com, έως τις 15 Οκτωβρίου. Όσοι επιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στις 20 Οκτωβρίου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε δεύτερο Σάββατο, μέσω του Big Blue Button ή του Zoom,  θα ξεκινήσουν το Σάββατο 30 Οκτωβρίου και ώρα 10.00, ενώ η διάρκεια του μαθήματος θα είναι 3ωρη. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι οι παρακάτω:

30 Οκτωβρίου, 13 Νοεμβρίου, 27 Νοεμβρίου,  11 Δεκεμβρίου, 18 Δεκεμβρίου, 10 Ιανουαρίου

Τέλος, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες, εάν έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα Μεθοδολογίας  να μας το  καταθέσουν μαζί με τη βαθμολογία, όμως αν δεν παρακολούθησαν δεν αποκλείονται.