Ε. Σιδερίδης, Ανακοίνωση απουσίας

  • Posted on: 14 October 2021
  • By: tvmd

 

Τα μαθήματα του κου Σιδερίδη δεν θα γίνουν από 14/10/2021 έως 31/10/2021 λόγω αναρρωτικής άδειας του διδάσκοντα.

Κατηγορία: