Σ. Σταυρακάκη, Ανακοίνωση απουσίας

  • Posted on: 14 October 2021
  • By: tvmd

 

Σ. Σταυρακάκη, Ανακοίνωση απουσίας

 Η κ. Σταυρακάκη βρίσκεται σε άδεια από 1-15 Οκτωβρίου και ως εκ τούτου τόσο τα μαθήματά της όσο και οι ώρες συνεργασίας της δεν θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο αυτή. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 21/10 και την Παρασκευή στις 22/10 σύμφωνα με το πρόγραμμα του Τμήματος.'

Κατηγορία: