Μελισσαροπούλου Δήμητρα

Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
2310 - 99 7381
Γραφείο: 
3γ, Νέα Πτέρυγα ΦΛΣ. όροφος -1