Παλαιολόγος Κωνσταντίνος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
2310 - 99 7227
ΦΕΚ-Γνωστικό αντικείμενο: 
ΦEK 812/14-08-2015, Εφαρμοσμένη Μεταφρασεολογία και Ειδικό Αντικείμενο Ισπανική Λογοτεχνία
Γραφείο: 
2γ, Νέο Κτίριο ΦΛΣ, όροφος -1
Ώρες Συνεργασίας: 
Σε άδεια
Βιογραφικό: 
Βιογραφικό: 

Curriculum Vitae

Konstantinos Paleologos es doctor en Filología Española por la Universidad de Granada. Trabaja como Catedrático de «Traductología Aplicada y Literatura Española» en la Facultad de Letras de la Universidad Aristóteles de Salónica. Además enseña Literatura Española y Escritura Creativa en la Universidad Abierta de Grecia, Traducción del español al griego en el programa interdepartamental de postgrado de Traducción e Interpretación de la Universidad de Aristóteles de Salónica y colabora como profesor invitado con el Máster Oficial en Traducción para el Mundo Editorial de la Universidad de Málaga. Regenta el blog, sobre literatura y traducción: http://konstantinos-paleologos.blogspot.gr. Su actividad docente y sus intereses de investigación se centran en la traducción literaria grupal, en la minificción en español y su traducción al griego y en el análisis del peso del canon literario en la consagración (u olvido) de los autores sobre todo en la literatura española del siglo XX. Ha traducido del español al griego obras de F. García Lorca, E. Sábato, E. Pardo Bazán, M. de Unamuno, M. Altolaguirre, I. Aldecoa, M. Delibes, M. Vázquez Montalbán, J. Llamazares, R. Chirbes, J. Ayesta, L.M. Panero, A. Bryce Echenique, A. Trapiello, A. Gamoneda, F. Brines, A. Méndez, A. Cueto, T. Segovia, F. Iwasaki, G. Arriaga, É. Mendoza, A. Liddell, A. Ungar, A. Neuman, Á. Enrigue, J. Carrión entre otros y del catalán al griego obras de Q. Monzó, S. Pàmies, M. Veiga y E. Nolla. Ha escrito los libros:

2020 (en prensa)

Proyecto GreQuerías. Antología den minicuento griego contemporáneo ►En colaboración con Eduardo Lucena ►Editorial: E.D.A. libros.

2018

Literatura y traducción. Apuntes TraLiterarios ►Prólogo: Julio Llamazares ►Editorial: E.D.A. libros.

2017

Σπιράλ ιστορίες [Creacuentos en espiral] ►Coautores: Alexis Paleologos-Sofós, Litó Paleologu-Sofú ►Editorial: Gavrielides Books.

2014

Βγάλε ένα φύλλο… Ανθολογία ισπανοαμερικάνικου ερωτικού μικροδιηγήματος [Saque una hoja: antología del minicuento erótico hispánico] ►Introducción: Michalis Mitsos ►Editorial: Michalis Sideris.

2014

Η (α)πειθαρχία των λέξεων. Κείμενα για τη λογοτεχνική μετάφραση και την ισπανόφωνη λογοτεχνία [La (in)disciplina de las palabras: textos sobre la traducción literaria y la literatura en español] ►Introducción: Athina Dimitriadou ►Editorial: Gavrielides Books.

2012

Mini71cuentos, Ανθολογία ισπανοαμερικάνικου μικροδιηγήματος [Mini71cuentos, antología del minicuento hispánico] ►Editorial: Michalis Sideris.

2007

Ελληνοϊσπανικό και ισπανοελληνικό γλωσσάριο αθλητικών όρων [Glosario griego-español y español-griego de términos deportivos] ►Editorial: Patakis.

2003

Literatura Española de los siglos XIX y XX ►Coautor: Vasilis Alexiou ►Editor: Universidad Abierta de Grecia.

Ερευνητική δραστηριότητα: 

Το συγγραφικό μου έργο και τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα που αφορούν α) την Εφαρμοσμένη Μεταφρασεολογία και ειδικότερα τη Μετάφραση, από τα ισπανικά και τα καταλανικά προς τα ελληνικά, κειμένων τόσο λογοτεχνικών όσο και από το χώρο των Επιστημών του Ανθρώπου, β) τη Διδακτική της Μετάφρασης, γ) τη συλλογική μετάφραση και επιμέλεια ως μέσον εκπαίδευσης μεταφραστών, αλλά και ως διαδικασία παραγωγής υψηλού επιπέδου μεταφρασμάτων, δ) τη Διδακτική της Λογοτεχνίας και τη Θεωρία της Λογοτεχνίας, ιδίως όσον αφορά θέματα που άπτονται της διαμόρφωσης του λογοτεχνικού κανόνα και της επιρροής των λογοτεχνικών γενεών στην «επιβίωση» του έργου των συγγραφέων, ε) τη διδασκαλεία, είτε εκ του σύνεγγυς είτε εξ αποστάσεως της Ισπανικής Γλώσσας σε ενήλικες και στ) τη δημιουργική γραφή για λογοτεχνικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς στα ελληνικά και τα ισπανικά.