Υψηλάντης Γιώργος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
2310 - 99 7383
Γραφείο: 
3γ, Νέα Πτέρυγα ΦΛΣ, όροφος -1
Βιογραφικό: