Γραμματείας

Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

 • Posted on: 2 December 2020
 • By: tvmd

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ είναι:

Για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από τις 02/12/2020 έως τις 17/01/2021.

Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 • Posted on: 25 November 2020
 • By: tvmd

 

Σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας

Κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARSCov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή στο Τμήμα δεν θα πραγματοποιηθεί κατά το ορισμένο από την προκήρυξη χρονικό διάστημα.

Υπενθύμιση περιόδου δηλώσεων συγγραμμάτων

 • Posted on: 17 November 2020
 • By: tvmd

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν την *Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020*. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Νέα επιπλέον περίοδος δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου

 • Posted on: 6 November 2020
 • By: tvmd

 

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, σταθμίζοντας τις ανάγκες της εποχής και τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους φοιτητές του, ανακοινώνει μία επιπλέον περίοδο δηλώσεων μαθημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής νέας δήλωσης, αλλά και τροποποίησης της δήλωσής τους, για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο.

Αναλυτικά οι οδηγίες στο συνημμένο αρχείο

Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 (ενημ. 13.11.2020)

 • Posted on: 5 November 2020
 • By: tvmd

Ωρολόγιο Προγράμματα Μαθημάτων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είναι στο ομώνυμο συνημμένο αρχείο.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 (ενημ. 04.11.2020)

 • Posted on: 4 November 2020
 • By: tvmd

 

Το μάθημα: 11347, Ιστορία μεταφράσεων ιταλικής λογοτεχνίας στην ελληνική, του κου Σπυριδωνίδη, θα ξεκινήσει να διδάσκεται από την τρέχουσα εβδομάδα.

Το Link των μαθημάτων βρίσκεται στο αρχείο με τα στοιχεία ηλεκτρονικών μαθημάτων.

---

__________________________________________________________________________

Τα μαθήματα:

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-21

 • Posted on: 29 October 2020
 • By: tvmd

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας:

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία

αποκλειστικά από 1 έως και 16 Νοεμβρίου 2020

και μόνο με έντυπη υποβολή

- μέσω ταχυδρομείου (συστημένο με αντίστοιχη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου)

- ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς

στη διεύθυνση:

ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΑΚΥΡΩΣΗ δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου

 • Posted on: 21 October 2020
 • By: tvmd

 

Παρακαλούμε για την προσοχή σας 

 

Για την υποβολή δήλωσης μαθημάτων φοιτητών 3ου, 5ου και 7ου εξαμήνου στη δεύτερη φάση 

διαβάστε προσεκτικά και ακολουθείστε τις συνημμένες οδηγίες.

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών, ανεξαρτήτως εξαμήνου, 

που υποβάλουν δήλωση στη δεύτερη φάση 

ενώ δεν είχαν υποβάλει στην πρώτη,

ή δηλώσουν περισσότερα μαθήματα από όσα ορίζονται στην ανακοίνωση 

ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων & στοιχεία ηλεκτρονικών μαθημάτων (ενημ. 20.10.2020)

 • Posted on: 20 October 2020
 • By: tvmd

Τα μαθήματα:

11215, Ιταλική γλώσσα ΙΙΙ, επίθετα Ν-Ω

11418, Ειδικό θέμα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού Ι

θα ξεκινήσουν να διδάσκονται από την τρέχουσα εβδομάδα.

Το Link των μαθημάτων βρίσκεται στο αρχείο με τα στοιχεία ηλεκτρονικών μαθημάτων.

---

 

Ωρολόγια Προγράμματα Μαθημάτων

Σελίδες