Μέλη ΔΕΠ

Name Position E-mail
Birtahas Efstathios Επίκουρος Καθηγητής stabis@itl.auth.gr
Boubara Ada Αναπληρωτής Καθηγητής boubara@itl.auth.gr
Evanghelou Konstantina Αναπληρωτής Καθηγητής kevangel@itl.auth.gr
Kassapi Eleni Καθηγήτρια kassapi@itl.auth.gr
Leontaridi Eleni Καθηγήτρια eleont@itl.auth.gr
Macri Gabriella Αναπληρώτρια Καθηγήτρια macri@itl.auth.gr
Melissaropoulou Dimitra Αναπληρωτής Καθηγητής dmelissa@itl.auth.gr
Stavrakaki Stavroula Καθηγητής svoula@itl.auth.gr
Venturis Antonios Επίκουρος Καθηγητής venturis@itl.auth.gr
Ypsilantis Giorgos Καθηγητής ypsi@itl.auth.gr
Zografidou Zosi Καθηγητής zosi@itl.auth.gr