5/3/2020 - Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: "Letteratura e Cinema''

  • Posted on: 10 February 2020
  • By: zosi

5/3/2020 - Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: "Letteratura e Cinema''

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

πρόκειται να διοργανώσει 

Διεθνή Επιστημονική Ημερίδα 

με θέμα: "Letteratura e Cinema''

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Ζ.Ζωγραφίδου

 

Eπιστημονικη Επιτροπή

Ζ.Ζωγραφίδου - S.Adamo - Η.Σπυριδωνίδης

 

Οργανωτική Επιτροπή

Ζ.Ζωγραφίδου - Η.Σπυριδωνίδης - Ο.Τσέκρελη

 

Γραμματειακή Υποστήριξη

M.Δούνδη