Ε. Σιδερίδης, Ανακοίνωση απουσίας

  • Posted on: 29 October 2021
  • By: tvmd

Τα μαθήματα του κου Σιδερίδη δεν θα γίνουν από 1/11/2021 έως 4/11/2021 λόγω άδειας του διδάσκοντα.

Κατηγορία: