Ανακοινώσεις Γραμματείας

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης εγγραφής εξαμήνου

 • Posted on: 2 March 2021
 • By: tvmd

 

Ενημέρωση των προπτυχιακών φοιτητές του Τμήματος για την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης εγγραφής εξαμήνου με τελική ημερομηνία την 12/3/2021.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση εγγραφής στο εξάμηνο υποβάλλεται από το περιβάλλον https://sis.auth.gr

 

Ανακοίνωση ορκωμοσίας Απρίλιος 2021

 • Posted on: 1 March 2021
 • By: tvmd

 

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου τους, παρακαλούνται να ενημερώσουν τη Γραμματεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του συνημμένου αρχείου, με ηλεκτρονικό τους μήνυμα (από το ακαδημαϊκό τους email) στο info@itl.auth.gr, από τις 10/3/2021 έως τις 16/03/2021, προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος της καρτέλας τους. 

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου όλων των φοιτητών του Τμήματος

 • Posted on: 25 February 2021
 • By: tvmd

 

Ως έγκυρες θα καταχωρούνται οι δηλώσεις μαθημάτων που θα υποβληθούν αποκλειστικά εντός των αναρτημένων ημερομηνιών και μόνο σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.

Για την αποφυγή τυχόν λαθών/παραλείψεων/παρεξηγήσεων παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να μελετήσουν πολύ προσεκτικά τις οδηγίες.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2020-2021 (ενημ. 22.02.2021)

 • Posted on: 22 February 2021
 • By: tvmd

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο 2020-21 είναι στο ομώνυμο συνημμένο αρχείο.

Η έναρξη μαθημάτων είναι τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.

Τα μαθήματα θα γίνουν όλα εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα γίνει η χρήση των διαθέσιμων πλατφορμών του ΑΠΘ.

Τα μαθήματα είναι χρωματισμένα στη βάση του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος:

Για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου είναι χρωματισμένα κίτρινα.

Ώρες συνεργασίας εαρινού εξαμήνου 2020-2021

 • Posted on: 19 February 2021
 • By: tvmd

 

Προς τους φοιτητές του Τμήματος

Ανακοινώνεται πως, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα για την λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης με τον διδάσκοντα αποκλειστικά και μόνο από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, από το περιβάλλον webmail.auth.gr,  ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της φοιτητικής σας ιδιότητας. 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2020-2021

 • Posted on: 4 February 2021
 • By: tvmd

Ωρολόγιο Προγράμματα Μαθημάτων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο 2020-21 είναι στο ομώνυμο συνημμένο αρχείο.

Η έναρξη μαθημάτων είναι τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.

Τα μαθήματα θα γίνουν όλα εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα γίνει η χρήση των διαθέσιμων πλατφορμών του ΑΠΘ.

Τα μαθήματα είναι χρωματισμένα στη βάση του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος:

Για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου είναι χρωματισμένα κίτρινα.

Ενημέρωση για τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής φοιτητών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου

 • Posted on: 25 January 2021
 • By: tvmd

Η διαδικασία εξ αποστάσεως εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαίκού έτους 2020-2021, προβλέπει την αποδοχή από τους φοιτητές/τριες των όρων συμμετοχής καθώς και τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις, ανά δηλωθέν μάθημα, μέσω του συστήματος του φοιτητολογίου students.auth.gr. 

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις το διάστημα από 21/1/2021 έως και 1/2/2021.

 

 

Ανακοίνωση από τη Γραμματεία της Κοσμητείας ΦΛΣ/ΑΠΘ

 • Posted on: 22 January 2021
 • By: tvmd

Μετά την αλλαγή  της ημερομηνίας έναρξης της εξεταστικής περιόδου για κάποια από τα Τμήματα της Σχολής μας, σας ενημερώνουμε ότι:

α) Ημερομηνία κτήσης πτυχίου είναι η ημερομηνία εξέτασης του τελευταίου μαθήματος της εξεταστικής κάθε Τμήματος.

β) Ημερομηνία έναρξης του εαρινού εξαμήνου από  Δευτέρα 22.02.2021 και ημερομηνία λήξης Παρασκευή 11.06.2021.

γ) Εξεταστική περίοδος Ιουνίου από Δευτέρα 14.06.2021 έως και Παρασκευή 02.07.2021

 

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 (Ενημέρωση 26.01.2021)

 • Posted on: 21 January 2021
 • By: tvmd

Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 είναι στο συνημμένο αρχείο.

Οι εξετάσεις θα γίνουν όλες από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα. Η ώρα λήξης των εξετάσεων μπορεί να διαφοροποιηθεί σε σχέση με το αναρτημένο πρόγραμμα από τους διδάσκοντες, ανάλογα με τον αριθμητικό όγκο φοιτητών που εξετάζονται καθώς και τα τεχνικά προβλήματα που πιθανών να υπάρξουν.

Οι φοιτητές θα  πρέπει να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, σε κάθε μάθημα, στο elearning.auth.gr

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 (Ενημέρωση 11.01.2021)

 • Posted on: 11 January 2021
 • By: tvmd

Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 είναι στο συνημμένο αρχείο.

Οι εξετάσεις θα γίνουν όλες από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα. Η ώρα λήξης των εξετάσεων μπορεί να διαφοροποιηθεί σε σχέση με το αναρτημένο πρόγραμμα από τους διδάσκοντες, ανάλογα με τον αριθμητικό όγκο φοιτητών που εξετάζονται καθώς και τα τεχνικά προβλήματα που πιθανών να υπάρξουν. Οι φοιτητές θα  πρέπει να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, σε κάθε μάθημα, στο elearning.auth.gr

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 (ενημ. 08.01.2021)

 • Posted on: 8 January 2021
 • By: tvmd

Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 είναι στο συνημμένο αρχείο.

Οι εξετάσεις θα γίνουν όλες από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα. Η ώρα λήξης των εξετάσεων μπορεί να διαφοροποιηθεί σε σχέση με το αναρτημένο πρόγραμμα από τους διδάσκοντες, ανάλογα με τον αριθμητικό όγκο φοιτητών που εξετάζονται καθώς και τα τεχνικά προβλήματα που πιθανών να υπάρξουν. Οι φοιτητές θα  πρέπει να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, σε κάθε μάθημα, στο elearning.auth.gr

 

Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 (υπενθύμιση)

 • Posted on: 16 December 2020
 • By: tvmd

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ είναι:

Για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από τις 02/12/2020 έως τις 17/01/2021.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

 • Posted on: 11 December 2020
 • By: tvmd

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 21/12/2020

 

Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

 • Posted on: 2 December 2020
 • By: tvmd

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ είναι:

Για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από τις 02/12/2020 έως τις 17/01/2021.