Βιβλιοθήκη

 

H Βιβλιοθήκη του Τμήματος

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ανήκει στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ και στεγάζεται στο υπόγειο του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. Η Συλλογή της ανέρχεται στους 13.500 περίπου τόμους και καλύπτει τους τομείς της ιταλικής φιλολογίας, της γλωσσολογίας, της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, της ιστορίας τέχνης, της ιστορίας της Ιταλίας και του ιταλικού πολιτισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην ιταλική γλώσσα και λογοτεχνία. Περιλαμβάνει γενικά πληροφοριακά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, ορθογραφικά και ετυμολογικά λεξικά, εγχειρίδια, ανθολογίες, βιβλιογραφίες. Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται επίσης CDROMs, DVDs, κασέτες και βιντεοκασέτες με υλικό χρήσιμο για τη διδασκαλία των μαθημάτων. Η Βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί το αυτοματοποιημένο σύστημα Βιβλιοθηκών ΚΟΗΑ. Διαθέτει αναγνωστήριο και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο για αναζήτηση βιβλιογραφίας. Σκοπός της είναι η στήριξη του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, η κάλυψη των αναγκών της επιστημονικής έρευνας και μελέτης και η εξυπηρέτηση του επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Επιδιώκει τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, την καλύτερη και αποτελεσματική ενημέρωση των χρηστών της.

Δανεισμός

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα δανεισμού των τεκμηρίων της, με τη χρήση της κάρτας δανεισμού, κοινή για όλες τις Βιβλιοθήκες και τα Σπουδαστήρια του ΑΠΘ. Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και τους υποψήφιους διδάκτορες του Ιδρύματος, αρκεί η ενεργοποίηση της ακαδημαϊκής ταυτότητας ως Κάρτα Δανεισμού. Για τα εξωτερικά μέλη του ΑΠΘ, χρήστες της Βιβλιοθήκης, η Κάρτα Δανεισμού εκδίδεται με την καταβολή ποσού από τη Θεματική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής.

Με το δανεισμό ορίζεται και η ημέρα ή ώρα επιστροφής του τεκμηρίου, με τη δυνατότητα ανανέωσης δανεισμού από τον χρήστη, αλλά και ανάκλησης του δανεισμού από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών. Για τα τεκμήρια που επιστρέφονται εκπρόθεσμα οι χρήστες υποχρεούνται για την καταβολή χρηματικού προστίμου ανάλογου της καθυστέρησης. Η μη εξόφληση προστίμου σημαίνει την αδυναμία δανεισμού από το Σύστημα των Βιβλιοθηκών μέχρι την εξόφλησή του.

Στη Βιβλιοθήκη υπάρχει η δυνατότητα φωτοτύπησης των μη δανειζόμενων τεκμηρίων της Συλλογής της, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας των συγγραφικών δικαιωμάτων. Το ύψος του προστίμου και το κόστος φωτοτύπησης καθορίζεται με απόφαση της Πρυτανείας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ. 

Ώρες Λειτουργίας 

Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 08:00 μέχρι τις 16:00

Υπόγειο, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2310-99.7595

Εmail Βιβλιοθήκης: infolib@itl.auth.gr

Βιβλιοθηκονόμος: Ελένη Χιώτου,  echiotou@itl.auth.gr

 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ

Βιβλιοθήκες ΑΠΘ