Ομότιμοι καθηγητές - Επίτιμοι Διδάκτορες

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΦΟΙΒΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ομότιμος καθηγητής

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΗΤΣΑ, ομότιμη καθηγήτρια

ΒΙΚΤΩΡ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΣ IΒAΝOΒΙΤΣ, ομότιμος καθηγητής

ΑΝΤΩΝΙOΣ ΜΠOΥΣΜΠOYΚΗΣ, ομότιμος καθηγητής

ΕΥAΓΓΕΛOΣ-ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΤΡOYΝΙΑΣ, ομότιμος καθηγητής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ, ομότιμος καθηγητής

 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΚΑΡOΛOΣ ΤΣΙΖΕΚ

ROBERTO BENIGNI

PIERO FLORIANI

ANTONIO TABUCCHI

PAOLO TAVIANI

VITTORIO TAVIANI