Φοιτητική Μέριμνα

 

Κόστος διαβίωσης

To κόστος διαβίωσης υπολογίζεται με τις τρέχουσες τιμές της στέγασης και της σίτισης. Το κόστος αυτό μειώνεται εάν οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για δωρεάν στέγαση και σίτιση.

 

Στέγαση

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες στους δικαιούχους φοιτητές. Παράλληλα διευκολύνει την αναζήτηση στέγης των φοιτητών μέσα από την αντίστοιχη δράση του Τμήματος Σπουδών.

Για τη στέγαση των φοιτητών Erasmus+ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ενότητα Στέγαση Αλλοδαπών Φοιτητών.

 

Σίτιση

Αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος: http://www.pfl.auth.gr/.

 

Ιατρικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες για φοιτητές με ειδικές ανάγκες - Ασφάλιση/ υγειονομική περίθαλψη

Στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πολιτικής του Α.Π.Θ. περιλαμβάνονται το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, ο κανονισμός για την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών, οι δραστηριότητες της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και της Επιτροπής Παρατηρητηρίου της Ακαδημαϊκής Πορείας Φοιτητών του Α.Π.Θ. που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και η λειτουργία της Διαγνωστικής Μονάδας της Οδοντιατρικής Σχολής.

Στις εγκαταστάσεις της υγειονομικής υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης παρέχονται στους φοιτητές πρώτες βοήθειες, κλινικές εξετάσεις, χωρίς τη δυνατότητα συνταγογράφησης, εμβολιασμοί και συμβουλές σε θέματα αγωγής υγείας.

 

Οικονομική ενίσχυση φοιτητών

Αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος: https://www.auth.gr/scholarships.

 

Γραφείο φοιτητικών υποθέσεων - Σύμβουλοι σπουδών

Οι Σύμβουλοι Σπουδών συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν όλους τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

 

Σπουδαστήρια - Αναγνωστήρια - Βιβλιοθήκες

Αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ. - Κεντρική Βιβλιοθήκη: https://www.lib.auth.gr/.

 

Διεθνή προγράμματα - Πρακτικές πληροφορίες για διακινούμενους φοιτητές

Αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: https://eurep.auth.gr/.

 

Μαθήματα γλώσσας

Αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (ΚΔΞΓ):  http://www.lance.auth.gr/.

 

Πρακτική άσκηση

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης είναι ο Επίκουρος καθηγητής κ. Αντώνιος Βεντούρης.

Αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: https://www.auth.gr/training.

 

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου: http://www.gym.auth.gr/el.

 

Εξωσπουδαστικές και ελεύθερες δραστηριότητες

Ενημερωθείτε από το Γραφείο Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων για τις δράσεις της Επιτροπής Πολιτιστικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., την Ορχήστρα, την Òpera Oberta, τις Χορωδίες, τα Μουσεία-Αρχεία-Συλλογές, τις πολυάριθμες Πολιτιστικές Ομάδες και τις σημαντικότερες Αίθουσες Τελετών του πανεπιστημίου.

 

Φοιτητικοί/σπουδαστικοί σύλλογοι

Πληροφορίες δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος: https://www.auth.gr/student_unions.