Προσωπικό

 

ΘΕOΔΩΡOΣ ΒΑΒOYΡΑΣ, ΕΔΙΠ, με ειδικότητα «Εφαρμογές πληροφορικής».

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των γλωσσών» και ειδικό αντικείμενο «Η αξιολόγηση στην ξενόγλωσση κατάρτιση».

ΜΑΡΙΑ ΔOΥΝΔΗ, ΕΤΕΠ.

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ EΥΑΓΓΕΛOΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Koινωνιολογία της λογοτεχνίας».

ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΔOΥ, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας» και ειδικό αντικείμενο την «Ιστορία των μεταφράσεων της ιταλικής λογοτεχνίας».

ROSARIA GULISANO, Δασκάλα ξένων γλωσσών.

ΕΛΕΝΗ KΑΣΑΠΗ, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Μεταφρασεολογία».

ΕΛΕΝΗ ΛΕOΝΤΑΡΙΔΗ, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Ισπανική Γλωσσολογία».

GABRIELLA MACRÌ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική λογοτεχνία» και ειδικό αντικείμενο τις “Σχέσεις της νεοελληνικής και ιταλικής λογοτεχνίας”.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική και Συγκριτική Γλωσσολογία: Μορφολογία».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Διδάσκων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» στο επιστημονικό πεδίο «Ιταλική γλώσσα και τέχνη».

ΑΝNA MOYTH, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες απόκτησης δεύτερης γλώσσας και εφαρμογές τους στην απόκτηση της ιταλικής».

ΕΥΣΤΑΘΙOΣ ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή ιστορία και πολιτισμός» και ειδικό αντικείμενο τις «Ελληνοϊταλικές σχέσεις».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠOΥΜΠΑΡΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μεταφρασεολογία» και ειδικό αντικείμενο την «Ισπανική λογοτεχνία».

NATIVIDAD PERAMOS SOLER, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Iσπανική ως ξένη γλώσσα και Ισπανική Διαλεκτολογία».

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ, Διδάσκουσα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» στο επιστημονικό πεδίο «Ιταλική γλώσσα και γλωσσολογία».

ΘΩΜΑΪΣ ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΕΔΙΠ, με ειδικότητα «Γλωσσολογία».

ΕΥΡΙΠIΔΗΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ, ΕΕΠ, με ειδικότητα «Αγγλική γλώσσα».

ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ, Διδάσκων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» στο επιστημονικό πεδίο «Ιταλική γλώσσα και μετάφραση».

ΣΤΑΥΡOΥΛΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία» και ειδικό αντικείμενο την «Νευρογλωσσολογία».

ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΛΛΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική παιδαγωγική στην εκμάθηση και αξιολόγηση των ρομανικών γλωσσών».

ΓΕΩΡΓΙOΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των γλωσσών» και ειδικό αντικείμενο τις «Εφαρμογές της πληροφορικής επιστήμης στη διδασκαλία των γλωσσών».