Ιστορία του Τμήματος

Il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell'Universita' 'Aristotele' di Salonicco

The School of Italian Language and Literature of Aristotle University of Thessaloniki

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1960-61. Ιδρύθηκε ως τμήμα-υποδιαίρεση του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών (Ι.Ξ.Γ.Φ.) το οποίο ιδρύθηκε «παρά τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ως παράρτημα αυτής». Το Ινστιτούτο προέβλεπε τη δημιουργία έξι Τμημάτων: 1. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2. του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 3. του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 4. του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 5. του Τμήματος Βαλκανικών Γλωσσών και Φιλολογιών και 6. του Τμήματος Ανατολικών Γλωσσών και Φιλολογιών.

Το Τμήμα δέχτηκε τους πρώτους εισακτέους κατά το ακαδημαϊκό έτος 1961-62. Η πρώτη ορκωμοσία έγινε το 1965. Επί μία περίπου δεκαετία λειτούργησε με ελάχιστο αριθμό φοιτητών και διδασκόντων σε χώρους τους οποίους το Α.Π.Θ. μίσθωνε κοντά στην πλατεία Ναυαρίνου. Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 έγινε η εγκατάσταση των γραφείων του προσωπικού και η διεξαγωγή των μαθημάτων στα κτίρια της Φιλοσοφικής Σχολής.

Η σύσταση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έγινε με το Νόμο 1268/82 στις 03.05.1983. Έκτοτε λειτουργεί ως ένα από τα οκτώ αυτοδύναμα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 το Τμήμα δέχτηκε 60 εισακτέους και στην πρώτη ορκωμοσία, από τη σύσταση ιδιαίτερου Τμήματος, το 1987 ορκίστηκε 1 απόφοιτος.

Την πραγματική του αυτοδιοίκηση την απέκτησε το 1990 όταν συμπλήρωσε τον ελάχιστο αριθμό των πέντε μελών ΔΕΠ που απαιτούνται για τη σύσταση της Γενικής Συνέλευσης.

 

H ίδρυση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΦΕΚ α,β,γ,δ,εστ) 

 

Διευθυντές του (Τμήματος) – Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών

01.01.1962 - 30.09.1969    Κάρολος Τσίζεκ

01.10.1969 - 30.09.1974    Maria Grazia Ungarelli

01.11.1974 - 31.12.1975    Giorgio Pallecchi

Xρέη Προέδρου του Τμήματος

01.09.1983 - 15.12.1983    Γεώργιος Χουρμουζιάδης και Δημήτριος Φατούρος

16.12.1983 - 04.04.1985    Δημήτριος Λυπουρλής

05.04.1985 - 01.09.1985    Νικόλαος Πετρόχειλος

01.09.1985 - 18.02.1986    Γεώργιος Χουρμουζιάδης

18.02.1986 - 31.08.1986    Γεώργιος Κεχαγιόγλου

01.09.1986 - 23.10.1986    Μαρία-Μίκα Χαρίτου-Φατούρου

23.10.1986 - 01.06.1987    Παναγιώτης Ξωχέλλης

02.06.1987 - 31.08.1989    Βασιλική Τοκατλίδου

Πρόεδροι του Τμήματος

01.09.1989 - 31.08.1991    Ευάγγελος-Φώτιος Πετρούνιας

01.09.1991 - 31.08.1993    Ευάγγελος-Φώτιος Πετρούνιας

01.09.1993 - 31.08.1994   Βασιλική Τοκατλίδου (αναπλ. του πρόεδρου Ε.-Φ. Πετρούνια) 

01.09.1994 - 31.08.1995    Ευάγγελος-Φώτιος Πετρούνιας

01.09.1995 - 31.08.1997    Μαριάννα Δήτσα

01.09.1997 - 31.08.1999    Αντώνιος Τσοπάνογλου

01.09.1999 - 31.08.2001    Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος

01.09.2001 - 31.08.2003    Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος

01.09.2003 - 31.08.2005    Αντώνιος Μπουσμπούκης

01.09.2005 - 30.11.2006    Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος

01.12.2006 - 31.08.2007    Αντώνιος Τσοπάνογλου (αναπλ. του κοσμητορεύοντος Φ.-Β. Γκικόπουλου)

01.09.2007 - 31.08.2009    Αντώνιος Τσοπάνογλου

01.09.2009 - 31.08.2011    Αντώνιος Τσοπάνογλου

01.09.2011 - 31.08.2013    Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος

01.09.2013 - 31.10.2015    Κωνσταντίνα Γερ. Ευαγγέλου

01.11.2015 - 30.11.2017     Κωνσταντίνα Γερ. Ευαγγέλου

01.12.2017 - 31.08.2020    Ζώζη Ζωγραφίδου

01.09.2020 - έως σήμερα    Ελένη Λεονταρίδη