ΔΠΜΣ ''Διερμηνείας και Μετάφρασης''

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο 2003-2004 με τη συνεργασία των Τμημάτων Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εξασφάλιση άρτιας επαγγελματικής εκπαίδευσης διερμηνέων και μεταφραστών σύγχρονων γλωσσών καθώς και η ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο της Μεταφρασεολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: http://gp.enl.auth.gr/el/postgraduate/msc-5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης - κατεύθυνση Μετάφρασης

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: http://www.enl.auth.gr/files/call_dpms_trans_2018.pdf