Γενικές Πληροφορίες

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4009 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ΝΟΜΟΣ 4115 ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (4009/11).

Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (αρ.Συνεδρίασης 511/19.3.2020 εγκρίθηκαν οι συνημμένοι Κανονισμοί ΠΠΣ, Πρακτικής άσκησης και Κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος