Γενικές Πληροφορίες

 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (αρ.Συνεδρίασης 511/19.3.2020 εγκρίθηκαν οι συνημμένοι Κανονισμοί ΠΠΣ, Πρακτικής άσκησης και Κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος