Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 

Ορκωμοσίες ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Παρασκευή 10/4/2020

Δευτέρα 27/7/2020

Παρασκευή 20/11/2020

-------------------------------

Ορκωμοσίες ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Τετάρτη 3/4/2019

Παρασκευή 12/7/2019

Τετάρτη 6/11/2019

-------------------------------

Ορκωμοσίες ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Τετάρτη 28/3/2018

Τετάρτη 19/7/2018

Πέμπτη 15/11/2018