Λοιπό Προσωπικό

Όνομα Θέση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τηλέφωνο
Θεόδωρoς Βαβούρας Ε.Δι.Π. vavouras@itl.auth.gr 2310 997397
Mαρία Δoύνδη Ε.Τ.Ε.Π. mdoundi@itl.auth.gr 2310 997599
Rosaria Gulisano Δασκάλα ξένων γλώσσων roria@itl.auth.gr 2310 997382
Ιωάννης Μιχαηλίδης  Διδάσκων με σύμβαση michio@itl.auth.gr 2310 997595
Ελισάβετ Νεοφυτίδου  Ε.Δι.Π. eneofyti@itl.auth.gr 2310 997595
Μαρία Περηφάνου  Διδάσκουσα με σύμβαση mariaperif@itl.auth.gr 2310 997595
Θωμαΐς Ρουσουλιώτη Ε.Δι.Π. thomaisr@itl.auth.gr 2310 997364
Ευριπίδης Σιδερίδης Ε.Ε.Π. eursider@itl.auth.gr 2310 997586
Ηλίας Σπυριδωνίδης  Διδάσκων με σύμβαση ispyrido@itl.auth.gr 2310 997595