Εξωτερική αξιολόγηση του Tμήματος

Τελική Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Επιστολή

Έκθεση

Ο ιστότοπος της ΕΘΑΑΕ

Οι εξωτερικές αξιολογήσεις των Τμημάτων (2014) στον ιστότοπο της ΕΘΑΑΕ