Ώρες Συνεργασίας

 

Προς τους φοιτητές του Τμήματος

Ανακοινώνεται πως, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα για την λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης με τον διδάσκοντα αποκλειστικά και μόνο από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, από το περιβάλλον webmail.auth.gr,  ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της φοιτητικής σας ιδιότητας. 

Τα στοιχεία της επικοινωνίας, καθώς και οι ώρες επικοινωνίας για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 βρίσκονται στο σύνδεσμο εδώ. Εναλλακτικά μπορείτε να τα κατεβάσετε σε .pdf από το link εδώ.