Οδηγός Σπουδών 2020-2021

 

Ο Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ - 2020-2021

(στο συνημμένο αρχείο)

 

Προσφερόμενο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

https://qa.auth.gr/el/studyguide/600000020/2020

Courses offered in 2020-2021

https://qa.auth.gr/en/studyguide/600000020/2020

Guida dello studente 2020-2021

https://qa.auth.gr/it/studyguide/600000020/2020