Ερευνητικά Προγράμματα

 

Το Τμήμα συμμετέχει σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα. Αναφέρουμε:

  • Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ): Πρόκειται για πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας που στοχεύει στην ανάπτυξη και στη λειτουργία ενός ελληνικού συστήματος πιστοποίησης της γλωσσομάθειας, αντίστοιχου με τα συστήματα πιστοποίησης που προσφέρονται στην ελληνική εκπαιδευτική αγορά από ξένους φορείς (2003-2013). Το ΚΠγ, που έχει αναπτυχθεί με βάσει το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς» του Συμβουλίου της Ευρώπης, στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας ενός ατόμου να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής. Οι εξετάσεις για το ΚΠγ ελέγχουν και αξιολογούν τη γνώση 6 ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής και τουρκικής) κυρίως από Έλληνες χρήστες. Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας και ελέγχονται οι επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, σε αντίθεση με άλλα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους σε μία μόνο ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από τους χρήστες και το περιβάλλον χρήσης της. Ιστότοπος http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=137%3Aeggrafa-kratikoy-pistopoiitikoy-glossomatheias&Itemid=817&layout=default&lang=en