Οδηγοί Σπουδών του Τμήματος (προηγούμενων ετών)

 

Οδηγός Σπουδών του Τμήματος 2020-21

Οδηγός Σπουδών του Τμήματος 2019-20

Αναμόρφωση πτυχών προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2019

Μεταφορά μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών εισακτέων φοιτητών 2010/11, 2011/12, 2012/13 στο τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 

Οδηγός σπουδών του Τμήματος 2018-19

Οδηγός σπουδών του Τμήματος 2017-18

Οδηγός σπουδών του Τμήματος 2016-17 

Οδηγός σπουδών του Τμήματος 2015-16

Απαλλαγή ECTS που προέρχονται από επίπεδα Ιταλικής Γλώσσας τα οποία καταργήθηκαν για τους εισακτέους 2013/14 και 2014/15

Αναμόρφωση πτυχών προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών εισακτέων 2013/14 και 2014/15 

Οδηγός σπουδών του Τμήματος 2014-2015

Οδηγός σπουδών του Τμήματος 2013-14 (e-οδηγός)

Οδηγός Σπουδών του Τμήματος 2013-2014- el (αρχείο pdf)

Guide of Studies 2013-14 - en (pdf)

Guida dello studente 2013-14 - it (pdf)

Παράρτημα Διπλώματος Τμήματος

2012-13: e-Οδηγός ΣπουδώνΠαράρτημα Διπλώματος

2012-13 Οδηγός σπουδών

2012-13 Guide of studies

2011-12 Οδηγός Σπουδών

2011-12 Guide of studies 

Ο οδηγός σπουδών του Τμήματος 2011-12 κατά την ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ

2010-11 EξώφυλλοΟδηγός Σπουδών 

2010-11 Guide of studies

2010-11 Guida dello studente

2009-10 ΕξώφυλλοΟδηγός Σπουδών

2008-09 Οδηγός Σπουδών - Guide οf studies

2006-07 Οδηγός Σπουδών - Guida dello studente

2005-06 Οδηγός Σπουδών - Guida dello studente

2004-05 Οδηγός Σπουδών - Guida dello studente

2003-04 Οδηγός Σπουδών - Guida dello studente

2002-03 Οδηγός Σπουδών - Guida dello studente