Τελευταίες ανακοινώσεις

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης εγγραφής εξαμήνου

 • Posted on: 2 March 2021
 • By: tvmd

 

Ενημέρωση των προπτυχιακών φοιτητές του Τμήματος για την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης εγγραφής εξαμήνου με τελική ημερομηνία την 12/3/2021.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση εγγραφής στο εξάμηνο υποβάλλεται από το περιβάλλον https://sis.auth.gr

 

Ανακοίνωση ορκωμοσίας Απρίλιος 2021

 • Posted on: 1 March 2021
 • By: tvmd

 

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου τους, παρακαλούνται να ενημερώσουν τη Γραμματεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του συνημμένου αρχείου, με ηλεκτρονικό τους μήνυμα (από το ακαδημαϊκό τους email) στο info@itl.auth.gr, από τις 10/3/2021 έως τις 16/03/2021, προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος της καρτέλας τους. 

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου όλων των φοιτητών του Τμήματος

 • Posted on: 25 February 2021
 • By: tvmd

 

Ως έγκυρες θα καταχωρούνται οι δηλώσεις μαθημάτων που θα υποβληθούν αποκλειστικά εντός των αναρτημένων ημερομηνιών και μόνο σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.

Για την αποφυγή τυχόν λαθών/παραλείψεων/παρεξηγήσεων παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να μελετήσουν πολύ προσεκτικά τις οδηγίες.

 

Δ. Μελισσαροπούλου, Ανακοίνωση απουσίας

 • Posted on: 24 February 2021
 • By: tvmd

 

Εκτάκτως τα μαθήματα και οι ώρες συνεργασίας δεν θα καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.

Δ. Μελισσαροπούλου

Ενημέρωση για προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής Τμήματος Ψυχολογίας

 • Posted on: 23 February 2021
 • By: tvmd

 

Συνημμένη η λίστα με τα προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής
του Τμήματός μας σε φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων.

Στα μαθήματα που υπάρχει όριο συμμετεχόντων, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα
πρέπει να επικοινωνήσουν με τις διδάσκουσες στα δύο πρώτα μαθήματα.

Για τα μαθήματα που δεν υπάρχει όριο συμμετοχών η δήλωση θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του sis.

 

Σ. Σταυρακάκη, Ανακοίνωση απουσίας

 • Posted on: 23 February 2021
 • By: tvmd

 

Tα μαθήματα της κ. Σταυρακάκη στις 25 και 26 Φεβρουαρίου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω άδειας της διδάσκουσας.
Η έναρξη των μαθημάτων της διδάσκουσας θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα οριστεί μετά από συνεννόηση με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Σταυρούλα Σταυρακάκη

Ωρολόγιο Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2020-2021 (ενημ. 22.02.2021)

 • Posted on: 22 February 2021
 • By: tvmd

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο 2020-21 είναι στο ομώνυμο συνημμένο αρχείο.

Η έναρξη μαθημάτων είναι τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.

Τα μαθήματα θα γίνουν όλα εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα γίνει η χρήση των διαθέσιμων πλατφορμών του ΑΠΘ.

Τα μαθήματα είναι χρωματισμένα στη βάση του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος:

Για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου είναι χρωματισμένα κίτρινα.

Μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στους φοιτητές του Τμήματος για την απόκτηση του ΠΠΔΕ

 • Posted on: 22 February 2021
 • By: tvmd

 

Μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στους φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής  Επάρκειας

Οι φοιτητές οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά τα σχόλια που συνοδεύουν κάθε προσφερόμενο μάθημα. Στην περίπτωση π.χ. που ο διδάσκων απαιτεί προηγούμενη συνεννόηση πριν το δηλώσουν, οφείλουν να το τηρούν απαρέγκλιτα. Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να μην φαίνεται το μάθημα δηλωμένο και να μην γίνονται δεκτοί για εξετάσεις.

Ώρες συνεργασίας εαρινού εξαμήνου 2020-2021

 • Posted on: 19 February 2021
 • By: tvmd

 

Προς τους φοιτητές του Τμήματος

Ανακοινώνεται πως, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα για την λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης με τον διδάσκοντα αποκλειστικά και μόνο από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, από το περιβάλλον webmail.auth.gr,  ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της φοιτητικής σας ιδιότητας. 

Κ. Μπίκος, Ανακοίνωση μαθήματος παιδαγωγικής κατάρτισης Π1901

 • Posted on: 18 February 2021
 • By: tvmd

 

Ανακοίνωση για το μάθημα παιδαγωγικής κατάρτισης Π 1901

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των φοιτητών που γίνονται δεκτοί. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται κάποια επιπλέον συνεννόηση με τον διδάσκοντα, ακόμη και αν προέρχονται από άλλο Τμήμα.

Το πρώτο όμως και σημαντικό βήμα είναι να κάνουν «αυτοεγγραφή» στο μάθημα (χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό λογαριασμό τους), που στο elearning έχει κωδικό «EDLIT 151» ή Π 1901 με διδάσκοντα τον Κωνσταντίνο Μπίκο.

Διαλέξεις Dr Francesca Volpato

 • Posted on: 18 February 2021
 • By: tvmd

 

'Η Dr Francesca Volpato (Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati) Θα πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως διαλέξεις 10 συνολικά ωρών κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου στο Τμήμα μας με θέμα 'La competenza linguistica dei bambini sordi: strumenti di valutazione e di intervento linguistico'. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην ιταλική γλώσσα και η προσέλευση των φοιτητών είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο, τις μέρες/ώρες των διαλέξεων και το σύνδεσμο zoom στο συνημμένο αρχείο.

Για τη διοργάνωση,