Διοικητικό Προσωπικό

 

 Όνομα

 Θέση

 E-mail

 Τηλέφωνο

 

 

 

 

 Γρηγοριάδης 

 Νικόλαος

 Προϊστάμενος 

 Γραμματείας

 info@itl.auth.gr

 2310 995243

 Κούφτα

 Μαρία

Διοικητικός

Υπάλληλος

 info@itl.auth.gr

 2310 995227

 Κυρούδη

 Ευαγγελία

 Διοικητικός

 Υπάλληλος

 info@itl.auth.gr

 2310 995238

 Φουντουκίδου

 Ανθή

 Διοικητικός

 Υπάλληλος

 info@itl.auth.gr

 2310 995239

 Χιώτου

 Ελένη

 Βιβλιοθηκονόμος  infolib@itl.auth.gr  2310 997595