Αναβολή της Διεθνούς Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: "Letteratura e Cinema"

  • Posted on: 3 March 2020
  • By: tvmd

Η προγραμματισμένη για τις 5/3/2020 Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: "Letteratura e Cinema" αναβάλλεται.