Ά. Μπουμπάρα, Ανακοίνωση απουσίας

  • Posted on: 11 October 2021
  • By: tvmd

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα Λογοτεχνία ΙΙΙ δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 12/10/2021 λόγω άδειας της διδάσκουσας για συμμετοχή σε Συνέδριο.

Η διδάσκουσα

Α. Μπουμπάρα

Κατηγορία: