Ευαγγέλου Κωνσταντίνα

Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
2310 - 99 7592
Γραφείο: 
2β, Νέο Κτίριο ΦΛΣ, όροφος -1
Ώρες Συνεργασίας: 
Σε άδεια