Λεονταρίδη Ελένη

Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
2310 - 99 7963
ΦΕΚ-Γνωστικό αντικείμενο: 
ΦΕΚ 2440/31-12-2019, τ. Γ΄, Γνωστικό αντικείμενο: Ισπανική Γλωσσολογία / Spanish Linguistics / Linguistica Spagnola
Γραφείο: 
2γ, Νέο Κτίριο ΦΛΣ, όροφος -1