Ανακοίνωση ορκωμοσίας Απρίλιος 2021

  • Posted on: 1 March 2021
  • By: tvmd

 

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου τους, παρακαλούνται να ενημερώσουν τη Γραμματεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του συνημμένου αρχείου, με ηλεκτρονικό τους μήνυμα (από το ακαδημαϊκό τους email) στο info@itl.auth.gr, από τις 10/3/2021 έως τις 16/03/2021, προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος της καρτέλας τους. 

Κατηγορία: